ERClean.pl

Oferta

Wykonujemy usługi w wyznaczonym miejscu za pomocą rusztowania, podnośnika oraz metod alpinistycznych.

Piaskowanie

Metoda usuwania powłok z materiału strumieniowo-ścierna, ścierniwem o różnej granulacji.

Czyszczenie

Usuwanie zabrudzeń za pomocą środków chemicznych wraz z odpowiednim sprzętem.

Uszczelnianie

Metoda wypełnienia szczelin na wyczyszczonej powierzchni materiałami elastycznymi.

Impregnacja

Aplikacja powłoki o właściwości izolacji przeciwwodnej, ochrony wzmacniającej i nasycenia koloru.

Hydropiaskowanie

Metoda hydrościerna polegająca na usuwaniu powłok łącząc ścierniwo z wodą.

Fugowanie

Uzupełnianie grysikiem przestrzeni powstałych po wypłukaniu piasku między kostką.

Malowanie

Aplikacja powłok za pomocą agregatu hydrodynamicznego, pneumatycznego, wałka lub pędzla.

Alpinistyka

Prace wysokościowe wykonywane odpowiednim sprzętem alpinistycznym.