Piaskowanie

Metoda usuwania powłok z materiału  strumieniowo-ścierna ścierniwem o różnej granulacji

 

Hydropiaskowanie

Metoda hydrościerna polegająca na usuwaniu powłok łącząc ścierniwo z wodą.

Czyszczenie

Usuwanie zabrudzeń za pomocą środków chemicznych wraz z odpowiednim sprzętem.

Fugowanie

Uzupełnianie grysikiem przestrzeni powstałych po wypłukaniu piasku między kostką.

Uszczelnianie

Wypełnienia szczelin na wyczyszczonej powierzchni materiałami elastycznymi.

Malowanie

Aplikacja powłok za pomocą agregatu hydrodynamicznego, pneumatycznego, wałka lub pędzla.

Impregnacja

Aplikacja powłoki, która ma na właściwości izolacji przeciwwodnej, ochrony wzmacniającej i nasycenia koloru.

Alpinistyka

Prace wysokościowe wykonywane odpowiednim sprzętem alpinistycznym.