Rzetelna i sumienna usługa czyszczenia, impregnacji i glansowania nagrobków z lastyko, marmuru i granitu. Brak impregnacji może spowodować uszkodzenia i szybsze niszczenie płyt nagrobkowych i pomników. Ułatwi natomiast usuwanie rozlanej stearyny ze zniczy lub świec i zmniejszy ryzyko powstawania plam po nich.